Estilo Neoclásico

Capela do Cemiterio de San Amaro

(Canal Voz Canal Voz)

Capilla de San Amaro Capilla de San Amaro/ La Voz de Galicia/ C.Q.

O cemiterio de San Amaro xorde a partir de 1781. En 1833 amplíase e constrúese un templo funerario na porta de entrada. Porta de severa portada dórica.O interior está dividido por amplos corredores, onde destacan as capelas familiares de distintos estilos, do corredor central. A capela do Cemiterio é de estilo neoclásico con planta de cruz grega coroada por cúpula rebaixada e flanqueada por dúas torres. A porta é de inspiración clásica imitando entrada de templo dístilo con dúas columnas in antis. Esta capela é do mellor do Neoclásico en Galicia.