Eventos 28 de febreiro de 2018

  • Proba de inglés do programa Junior Year 2018-19

    28 de febreiro de 2018, 18:30

    No CCM Os Mallos. Esta proba teñen que facela todas as persoas que desexen continuar no proceso, polo que deberán acudir tamén ao exame as persoas incluidas na listaxe de agarda (a decisión de acudir ou non a facer a proba, no caso das persoas que estean na listaxe de agarda, é persoal de cadaquén).